Om DMAS

Hvad er DMAS?
Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab er en forening af læger med audiologisk uddannelse. DMAS blev stiftet i 1964.
Formålet er at virke til fremme af dansk audiologi ved at varetage danske medicinske audiologers interesser i alle faglige og kollegiale spørgsmål, herunder at udvikle samarbejdet mellem audiologisk interesserede i ind- og udland.

Endnu en WordPress-blog