Links

 

Audiologiske afdelinger og ØNH afdelinger med

audiologisk funktion:

Bispebjerg (RH)

https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/audiologisk-afdeling/Sider/default.aspx

Esbjerg

www.sydvestjysksygehus.dk/wm229292

Gentofte (RH)

https://www.gentoftehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/oere-naese-hals-klinikken/Sider/default.aspx

Hillerød

https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/oere-naese-hals-afdelingen/Sider/default.aspx

Holstebro

www.vest.rm.dk/afdelinger/%c3%b8re-n%c3%a6se-halsafdelingen

Køge

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/afdelinger/oere-naese-hals/afsnit-og-funktioner/Sider/audiologisk-klinik-Hoereklinik.aspx

Nykøbing F (Køge)

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/nykoebingfsygehus/Afdelinger/Oere-naese-hals-Afdeling/Sider/default.aspx

Odense

http://www.ouh.dk/wm391420

Rigshospitalet (Audiologisk laboratorium)

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/oere-naese-halskirurgisk-og-audiologisk-klinik/Sider/default.aspx

Slagelse (Køge)

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/Afdelinger/Oere-naese-halskirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

Sønderborg

http://www.sygehussonderjylland.dk/wm404089

Thy-Mors

http://sygehusthymors.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinik-Kirurgi/Afsnit/Oere-Naese-Hals-afsnit/Om-afsnittet

Vejle

http://www.sygehuslillebaelt.dk/default.asp?id=425213

Viborg

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/ore-nase-og-halsfunktionen/horeklinikken/

Ålborg

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Audiologisk-Afdeling

Århus

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/ore-nase-halsafdeling-h/for-patienter/afdelingens-klinikker/audiologisk-klinik/

Faglige Links:

Arbejdsskadestryrelsen: www.ask.dk

Center for små handicaps: www.csh.dk

Cochlear implant: www.cochlearimplant.dk

Delta: www.delta.dk

DSfV: www.dsfv.dk

DSOHH: www.dsohh.dk

DØNHO: www.doenho.dk

Høreforeningen: www.hoereforeningen.dk

IAPA: www.iapa-audiovestibularmedicine.com

LVS: www.selskaberne.dk

Lægeforeningen: http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk

National Acoustic Laboratories: www.nal.gov.auwww.nal.gov.au

NAS: www.nas.dk

Neonatal hørescreening: www.babyscreening.dk

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Videncentret for HH: www.hoerehandicap.dk

Andet:

Audiologiens Historie i Danmark: De Danske Hørecentralers Fødsel af C. Røjskjær beskriver de første 25 år med audiologi i Danmark (1948-73).

Link til HCAnd: En interaktiv hjemmeside for børn på hospital. Med tegnefilm om, hvad der sker på audiologisk afdeling.

http://hcand.dk/audio/audio_forside.html

Webmail: www.webmail2.dadlnet.dk

Endnu en WordPress-blog