Kompetencer

Hensigtserklæring for kompetencer for fagområdet audiologi (Medicinsk audiologi)

På årsmødet i Dansk medicinsk audiologisk selskab i september 2012 vedtog man at nedsætte en arbejdsgruppe til formulering af en målbeskrivelse for de kompetencer, som speciallæger i oto-rhino-laryngologi med fordel helt eller delvist kan erhverve sig, for at søge ansættelse som overlæge i fagområdet audiologi.

Baggrunden er dels, at det er efterspurgt blandt selskabets yngre-læge medlemmer og dels at der internationalt forgår tilsvarende arbejder.

Gruppen blev bredt sammensat af Overlæger fra børnecentre/Universitetsafdelinger, repræsentanter for perifere afdelinger med basisfunktioner, yngre læger og Øre-næse-hals-praksis.

Det efterfølgende er resultat af gruppens arbejde.

Vi har gjort os følgende valg:

-Vi har udelukkende beskæftiget os med kompetencer som medicinsk expert i det audiologisk/vestibulære fagområde, da det forudsættes at man har erhvervet øvrige kompetencer svt. målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i oto-rhino-layngologi.

-Vi har valgt at anvende samme sprogbrug, opsætning og definitioner som anvendes i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i oto-rhinolaryngologi (se www.DSOHH.dk ).  eventuelle brugere af vores arbejde forventes at være velkendte hermed.

– For klart at adskille vores arbejde fra målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen har vi valgt overskriften ”Hensigtserklæring for kompetencer for fagområdet audiologi”.

– Vi har valgt at præsentere arbejdet i forskellige emneområder af hensyn til oversigten og da forskellige afdelinger ofte varetager forskellige funktioner, hvilket afspejler emne-opdelingen. Beskrivelsen vil af samme årsag have flere overlap, hvilket vi beder læseren bære over med.

-Ved kursus forstås interne kurser, eksterne firmarelaterede kurser/kongresser og helt eller delvist gennemført kurser på kandidatuddannelsen i Audiologi på SDU.

Vi håber, at arbejdet kan tjene som vejledning for den speciallæge i oto-rhinolaryngologi, der søger beskæftigelse i fagområdet

Randi Wetke, Henrik Bo Poulsen, Ture Andersen, Jørgen Hedegård, Alice Walsted, Jesper Borchorst Yde, Michael Bille og Frank Marker

kompetencer

 

Endnu en WordPress-blog