KKR

Korte Kliniske Retningslinjer er korte nationale retningslinjer for udredning og behandling af et symptom/symptomkompleks eller en diagnose.

Nationale Kliniske Retningslinjer:

Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på Nationale Kliniske Retningslinjer.

Der er politisk og i regionerne et ønske om nationale retningslinjer og DSOHH har ønsket at være på forkant med denne stigende tendens. På finansloven 2012 blev afsat midler til at Sundhedsstyrelsen kunne ” udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper – baseret på evidens for virkningen og bedste praksis.” Denne proces er i gang, men tager sigte på evidensbaserede store rapporter om enkeltdiagnoser, hvor 5-10 emner behandles årligt indenfor alle medicinske fagspecialer.

DSOHH har meldt enkelte emner såsom tonsillektomi ind til SST’s arbejdsgruppe, men endnu uden udvælgelse.

DSOHH har skønnet at behovet for nationale retningslinjer indenfor ØNH ikke vil blive løst i regi af nationale kliniske retningslinjer i den nuværende form.

Læs mere på: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer

DSOHH har derfor i efteråret 2013 taget initiativ til udarbejdelse af nationale korte kliniske retningslinjer indenfor alle fagområder under DSOHH.

Korte Kliniske Retningslinjer:

Inspireret af arbejde i Dansk Ortopæd Kirurgisk selskab valgte DSOHH’s bestyrelse at foreslå udarbejdelsen af KKR, der er operationelle og korte samt

relativt nemme at lave baseret på de mange allerede udarbejde lokale instrukser.

Ensartet format for KKR skal sikre at den er nem at anvende for kommende ØNH læger og praktisk anvendelig i dagligdagen. DSOHH’s korte kliniske retningslinjer vil kunne anvendes når lokale instrukser skal revideres eller udarbejdes. For at sikre ensartethed har selskabet lavet en skabelon for KKR. Skabelonen er baseret på formatet i Den Danske Kvalitetsmodel for at den nemt vil kunne anvendes som lokal instruks.

Alle fagområdeselskaber under DSOHH blev således opfordret til at udarbejde KKR inden for eget fagområde:

De audiologiske KKR, der indtil videre er udarbejdet er:

Audiometri

Udredning af asymmetri

Vestibularis schwannom opfølgning

Tinnitus

Henvisning af voksne til CI

Høreapparatbehandling i ØNH praksis

Udredning af børn 0-2 år

Udredning af børn 6-18 år

Auditory Processing Disorder

 

Endnu en WordPress-blog