Medlem

Hvordan bliver du medlem af DMAS ?

Du kan melde dig ind i DMAS ved at kontakte

Sekretær Bjarke Edholm,

Afdelingslæge, Høreklinikken, Odense Universitetshospital:

bjarke.edholm@rsyd.dk

Før du kan blive medlem skal du være læge og have gennemført introduktionsuddannelsen i øre-næse- og halskirurgi, samt have udvist aktiv interesse for faget audiologi. Medlemskab kræver desuden optagelse i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Hvis du endnu ikke opfylder kravene til ordinært medlemskab, men har interesse for fagområdet er der mulighed for at søge om associeret medlemskab. Associeret medlemskab kræver ligeledes optagelse i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Send en e-mail med fulde navn, adresse, arbejdssted og arbejds tlf. nr., e-mail adresse og oplysninger om audiologisk erfaring til ovenstående e-mail adresse.

Kontingentet er på 550 kr. årligt både for medlemmer og associerede medlemmer.

 

Regler for associeret medlemskab: 

Associeret medlem af DMAS: optages efter godkendelse i DMAS bestyrelse. Ansøgning rettes til sekretæren.

Det er ikke muligt at fortsætte som associeret medlem, hvis man opfylder kravende for fuldgyldigt medlemskab.

Kontingent for associeret medlemskab er det samme som for fuldgyldigt medlemskab, da forplejning i forb. med møder og kurser vil være den samme.

Titlen Associeret medlem af DMAS må ikke anvendes i kommercielt øjemed.

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et associeret medlem, evt. mod tilbagebetaling af senest indbetalte kontingent.

Associerede medlemmer kan deltage i fagligt og socialt program samt efteruddannelseskurser, men deltager ikke i Generalforsamlingen.

Associerede medlemmer er på DMAS’ mailingliste, og modtager således oplysninger om, hvad der rører sig i audiologien på lige fod med de ordinære medlemmer. De modtager således også referat af GF.

Alle medlemmer af DSOHH kan tilmelde sig det faglige program samt efteruddannelseskurser mod betaling af udgifter til evt. forplejning. Fagligt program og kurser vil fremover blive opslået på egen og DSOHH’s hjemmeside.

Endnu en WordPress-blog