Nyheder

Årsmøde og GF er sidst afholdt i Odense d. 6. oktober 2016 i forbindelse med The 18th International Congress in Audio-vestibular Medicine (IAPA2016)

Næste GF afholdes i Ålborg.                                                                                          Datoen er endnu ikke fastsat.

Referat fra GF 2016 er netop udsendt til medlemmerne.

 

Udarbejdelse af Korte Kliniske Retningslinjer:

De første 9 KKR udgivet 01.02.14.

Der arbejdes på opdateringer og nye retningslinjer.

 

24.05.14 stiftedes Dansk Selskab for Vestibulogi.                                  Formand for det nye selskab er Overlæge Jens H. Wanscher,              ØNH-kir. afd. F, OUH.

Læs mere: www.dsfv.dk

Endnu en WordPress-blog